Al. Jana Pawła II 80 lok. B15
00-175 Warszawa

518 557 039
(22) 622 17 88

W Kancelarii Notarialnej Notariusz Patrycji Tomala można dokonać następujących czynności notarialnych:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczenia własnoręczności podpisu,
 • sporządzanie poświadczenia daty okazania dokumentu,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów, weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy
  i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń
  i innych dokumentów,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Zgodnie z ustawą notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego.

W razie wątpliwości chętnie służymy radą w zakresie konieczności stosowania formy notarialnej, a także możliwości jej użycia i korzyści z tego płynących dla Stron.

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl